>

GÜNEYSAN SÜPER FOSFAT


Güneysan NSP

Süper fosfat, fosfat kayasının sülfürik asit işleminden geçirilmesiyle elde edilir. Granül ve tanecikler halinde olup, genellikle boz veya açık gri renktedir. Terkibinde % 16-18 oranında bulunan ve suda eriyen fosfor, bitkiler için ana besin maddelerinden biridir. Aynı zamanda kalsiyum ve kükürt de ihtiva eder. Hafif asit karakterlidir. Kükürt noksanlığı gösteren topraklar ile asit karakterli topraklar için kullanımı uygundur. Rutubet çektiği için, uzun süre rutubetli ortamda depolanırsa topaklanabilir (kekleşebilir). Topakların parçalanarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Toprakta fosfor yetersizliği, bitkinin normal gelişmesini engellemekte ve verim düşüklüğüne neden olmaktadır.


İçerik
Standart TS 566 - EC Fertilizer
Formül 3 CaH4(PO4)2 .H2O + 7 CaSO4
Renk & Görünüm Açık gri, granül
Fosfor Toplam %20
SO2(kükürt) %10-12
Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor penta oksit P2O5 %19
Suda çözünür fosfor penta oksit P2O5 .%18
Nem Min. %5
Ambalaj İç kısmı polietilen, dış kısmı polipropilen 50 kg lık torbalarda satışa sunulmaktadır.


NSP - Süper Fosfat gübresi
  • Ekimden önce veya ekim sırasında toprağa verilmeli ve toprak yapısına göre belirli derinliğe atılmalıdır; tohum veya kök derinliğine gömülmelidir.
  • Fosforlu gübreler toprakta sıkı şekilde tutunurlar ve fazla hareket etmezler. Onun için bu gübrelerin Sonbahar ve Kış aylarında toprağa verilmeleri daha uygundur.

Anasayfa | Güneysan'a Bakış | Ürünler | Gübreleme Bilgisi | Lojistik | Bayilik | Kariyer | İletişim | Site Haritası